Webbinarium och workshop: Heltäckande kartunderlag om lövskog

Den 1 december 2020 kl 09.00 – 14.00 arrangerar SLU Miljöanalys och Naturvårdsverket ett webbinarium med tillhörande digital workshop. Fokus är heltäckande kartunderlag om lövträd/lövskog och hur dessa kan nyttjas inom arbetet med grön infrastruktur.

Målgruppen är specialister inom myndigheter, skogsnäring och forskning med koppling till naturvård och grön infrastruktur samt representanter från konsultföretag som är verksamma inom detta område.

Programmet kommer att delas upp i tre pass. Befintliga kartprodukter och deras möjligheter och begränsningar, exempel på tillämpningar där data används och vidareförädlas samt en avslutande workshop om framtiden och fortsatt utveckling.  

Program och länk till anmälan publiceras under början av oktober.

Webbinariet och workshopen arrangeras av Naturvårdsverket och SLU MIljöanalys i samarbete med Nationellt skogsdatalabb samt projektet Agenda för landskapet.  

Kontakt:

Anna-Lena Axelsson koordinator program Skog, SLU miljöanalys. anna-lena.axelsson@slu.se

Liselott Eriksson skogsstrateg, Naturvårdsverket. liselott.eriksson@naturvardsverket.se