Analys över gallringsbehov med AI och skördardata.

17 december 2019

Metria har tränat upp neurala nätverk att känna igen och identifiera skog i behov av gallring. Till grund ligger den nya laserskanningen laserdata skog och skördardata.

Att skördardata används gör att varje skogsföretag med modellen kan generera sin egen unika gallringsbehovsanalys som grundar sig på företagets skötselanvisningar och tidigare gallringsaktivitet istället för att använda generella gallringsmallar.
Praktisk användning i fält av resultatet har visat på hög träffsäkerhet och nöjda användare. 

Läs mer på Metrias hemsida: 
https://metria.se/kunskapsbanken/skog-gallring/