communication, internet, internet of things-1439132.jpg

IoT för att förebygga skogsskador

Nationellt Skogsdatalabb har påbörjat ett arbete med Internet of Things (IoT), där sensorer placerade i skogen hjälper till att i realtid bevaka värden som kan vara relevanta för tidig upptäckt av skogsskador. I första skedet sätts hela flödet, från sensor till dashboard, medan det  i andra skedet finns möjlighet att skapa geodata utifrån sensorernas placering och …

IoT för att förebygga skogsskador Läs mer »