Visar detekterade döda granar på ett flygfoto.

AI-modell för att hitta stående döda granar

På ett webbinarium den 8 september berättade Skogsstyrelsen om arbetet som pågår med att skapa en AI-modell som har förmåga att inom ett snävt tidsintervall hitta stående döda granar.

AI-modellen är framtagen i en flerstegsmetod där man kombinerat data med hög spatial och låg temporal upplösning (ortomosaiker), samt data med låg spatial och hög temporal upplösning (Sentinel 2). Genom en AI-modell har mer träningsdata skapats som sedan kan användas för att träna en modell som kan hitta döda granar i tidsserier av satellitbilder.

Arbetet har genomförts inom projektet Geodata för skogsskador och data med döda granar finns att ta del av öppet genom kartportalen hos Nationellt skogsdatalabb.

Presentation från webbinariet 8 september (pdf)