Magdalena Eriksson

Identifierade kolbottnar illustreras som orange prickar mot en grå kartbakgrund.

Webbinarium: Kolbottnar hittade med hjälp av AI

Med hjälp av ny teknik, data från laserskannad skog och artificiell intelligens, har 100 000 kulturlämningar som tidigare inte var kända hittats i svenska skogar. Dataunderlaget kan därmed bidra till att minska risken för skador eller påverkan vid exempelvis skogsbruk eller utbyggnad av infrastruktur och nu ska tekniken utvecklas. Den 3 juni kl 9.00 – 10.00 …

Webbinarium: Kolbottnar hittade med hjälp av AI Läs mer »

Webbinarium: Nya digitala dikeskartor

Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram heltäckande dikeskartor för Sverige. Kartorna har framställts med hjälp av laserdata och artificiell intelligens och kan underlätta vid klimatanpassning av översvämningskänsliga områden och vid restaurering av våtmarker. De digitala dikeskartorna är tillgängliga som öppna data. Webbinariet genomfördes den 20 januari 2022 och kan ses i efterhand via …

Webbinarium: Nya digitala dikeskartor Läs mer »