Magdalena Eriksson

Årlig förändringsanalys från satellitbilder

Skogsdatalabbet delar nu med sig av årliga förändringanalyser från satellitbilder. Förändringsanalyserna finns från 2005 och framåt. Förändringsanalysen har använts som underlag för analys av utförda avverkningar men det går också se en väldigt massa andra förändringar kopplat till skogsbruksåtgärder och skogsskador med mera. Data finns att ladda ner via Skogsdatalabbets kartportal. Håll också utkik efter …

Årlig förändringsanalys från satellitbilder Läs mer »

Visar detekterade döda granar på ett flygfoto.

AI-modell för att hitta stående döda granar

På ett webbinarium den 8 september berättade Skogsstyrelsen om arbetet som pågår med att skapa en AI-modell som har förmåga att inom ett snävt tidsintervall hitta stående döda granar. AI-modellen är framtagen i en flerstegsmetod där man kombinerat data med hög spatial och låg temporal upplösning (ortomosaiker), samt data med låg spatial och hög temporal …

AI-modell för att hitta stående döda granar Läs mer »

Skogsbrand.

Webbinarium: En nationell databas om bränd skog behöver skapas

Intresset för att ta fram en nationell branddatabas har funnits i över 20 år bland en rad olika aktörer men längre än så har man inte kommit. Nu vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ta nästa steg i diskussionen och har därför tagit fram en rapport om hur man kan gå tillväga. – Det finns i nuläget …

Webbinarium: En nationell databas om bränd skog behöver skapas Läs mer »

communication, internet, internet of things-1439132.jpg

IoT för att förebygga skogsskador

Nationellt Skogsdatalabb har påbörjat ett arbete med Internet of Things (IoT), där sensorer placerade i skogen hjälper till att i realtid bevaka värden som kan vara relevanta för tidig upptäckt av skogsskador. I första skedet sätts hela flödet, från sensor till dashboard, medan det  i andra skedet finns möjlighet att skapa geodata utifrån sensorernas placering och …

IoT för att förebygga skogsskador Läs mer »

Lidbergs dike i Baksjöliden, nära Fredrika, grävdes av William Lidbergs pappas farfar. Till vänster syns diket så som det ser ut i dag och till höger visar de blå rutorna diket så som det representeras i de nya digitala dikeskartorna. Bild: William Lidberg, SLU.

Se inspelningen från webbinariet om dikeskartan

Dikeskartan är ett bra exempel på hur ny information och öppna data skapar bred samhällsnytta och vidare innovation. Nationellt skogsdatalabb höll den 5 oktober ett webbinarium där William Lidberg (SLU) och Matti Ermold (Naturvårdsverket) med flera berättade om hur man med små resurser och bred samverkan kan gå från idé till utveckling och framgång. Ta …

Se inspelningen från webbinariet om dikeskartan Läs mer »

Identifierade kolbottnar illustreras som orange prickar mot en grå kartbakgrund.

Skogsstyrelsens AI-arbete ett av de viktigaste i Sverige 2022

Skogsstyrelsens arbete med att identifiera kolbottnar med hjälp av AI och laserskanning är med på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lista över de 100 viktigaste framstegen inom teknik och forskning i Sverige under 2022. Listan presenterades i fredags på akademins högtidssammankomst i Stockholms stadshus och utgör en del av IVA:s årliga tekniktal där framsteg inom forskning och teknik från det gångna året …

Skogsstyrelsens AI-arbete ett av de viktigaste i Sverige 2022 Läs mer »

Exempel på trädhöjd, laserskanning.

Webbinarium: Visualisering av skogliga data för olika ändamål

Den 24 oktober arrangerar vi ett webbinarium om visualisering av skogliga data. Föreläsare från flera lärosäten i norra Sverige presenterar aktuella projekt och initiativ relaterade till skogs- och landskapsvisualisering.  Under webbinariet får du veta mer om befintliga data och verktyg för att visualisera information om skog och träd och exempel hur dessa kan användas. Vid …

Webbinarium: Visualisering av skogliga data för olika ändamål Läs mer »

Lidbergs dike i Baksjöliden, nära Fredrika, grävdes av William Lidbergs pappas farfar. Till vänster syns diket så som det ser ut i dag och till höger visar de blå rutorna diket så som det representeras i de nya digitala dikeskartorna. Bild: William Lidberg, SLU.

Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan

Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där alla med koppling till offentlig sektor kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och digitalisering. Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och erbjuder en plattform för aktörer att dela och sprida smarta lösningar där …

Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan Läs mer »

Utsnitt från Kartportalen med skiktet Kolbottnar synligt.

Kartportal

Nationellt skogsdatalabb har nu fått sin egen kartportal där vi löpande kommer lägga ut de geodataunderlag som vi eller våra samverkanspartners tar fram. Här hittar du nu dataunderlaget med kolbottnar som identifierats med hjälp av laserskanning och AI, både för visning och nedladdning. Du når portalen via Nationellt skogsdatalabbs webbsida under Data och Kartportal Nationellt …

Kartportal Läs mer »