Magdalena Eriksson

Lidbergs dike i Baksjöliden, nära Fredrika, grävdes av William Lidbergs pappas farfar. Till vänster syns diket så som det ser ut i dag och till höger visar de blå rutorna diket så som det representeras i de nya digitala dikeskartorna. Bild: William Lidberg, SLU.

Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan

Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där alla med koppling till offentlig sektor kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och digitalisering. Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och erbjuder en plattform för aktörer att dela och sprida smarta lösningar där …

Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan Läs mer »

Utsnitt från Kartportalen med skiktet Kolbottnar synligt.

Kartportal

Nationellt skogsdatalabb har nu fått sin egen kartportal där vi löpande kommer lägga ut de geodataunderlag som vi eller våra samverkanspartners tar fram. Här hittar du nu dataunderlaget med kolbottnar som identifierats med hjälp av laserskanning och AI, både för visning och nedladdning. Du når portalen via Nationellt skogsdatalabbs webbsida under Data och Kartportal Nationellt …

Kartportal Läs mer »

Identifierade kolbottnar illustreras som orange prickar mot en grå kartbakgrund.

Webbinarium: Kolbottnar hittade med hjälp av AI

Med hjälp av ny teknik, data från laserskannad skog och artificiell intelligens, har 100 000 kulturlämningar som tidigare inte var kända hittats i svenska skogar. Dataunderlaget kan därmed bidra till att minska risken för skador eller påverkan vid exempelvis skogsbruk eller utbyggnad av infrastruktur och nu ska tekniken utvecklas. Den 3 juni kl 9.00 – 10.00 …

Webbinarium: Kolbottnar hittade med hjälp av AI Läs mer »

Webbinarium: Nya digitala dikeskartor

Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram heltäckande dikeskartor för Sverige. Kartorna har framställts med hjälp av laserdata och artificiell intelligens och kan underlätta vid klimatanpassning av översvämningskänsliga områden och vid restaurering av våtmarker. De digitala dikeskartorna är tillgängliga som öppna data. Webbinariet genomfördes den 20 januari 2022 och kan ses i efterhand via …

Webbinarium: Nya digitala dikeskartor Läs mer »