Har du frågor till oss?
Foto på Patrik André, projektledare
Projektledare

Patrik André

Skogsstyrelsen

Projektledare. Koordinerar Skogsstyrelsens och SLU:s arbete

Samverkan och kommunikaton

Anna-Lena Axelsson

SLU

Ansvarig för SLU:s verksamhet

Skogliga laserdata

Liselott Nilsson

Skogsstyrelsen

Utveckling av produkter ur laserdata

Skogliga satellitdata

Anders Persson

Skogsstyrelsen

Utveckling av produkter ur satellitbilder

Skoglig fjärranalys

Jörgen Wallerman

SLU

Skördardata och AI