Har du frågor till oss?
Projektledare

Bengt Djuvfeldt

Skogsstyrelsen

Projektledare. Koordinerar Skogsstyrelsens och SLU:s arbete

Koordinator metodutveckling

Johan Fransson

SLU

Koordinerar Nationellt skogsdatalabbs metodutveckling

Skogliga laserdata

Liselott Nilsson

Skogsstyrelsen

Utveckling av produkter ur laserdata

Skogliga satellitdata

Anders Persson

Skogsstyrelsen

Utveckling av produkter ur satellitbilder

Skoglig AI

Halil Radogoshi

Skogsstyrelsen

Skogliga data för AI

Samverkan och kommunikation

Anna-Lena Axelsson

SLU

Samverkan och kommunikation