Delade data för AI, 2021-06-23

Skogsstyrelsen tillgängliggör nu tusentals drönarbilder över skogen för användning inom olika AI-tillämpningar. Förhoppningen är att fler aktörer ska kunna använda data för att ta fram smarta lösningar för skogen.

Data som Skogsstyrelsen nu publicerar består av 3 100 drönarbilder där över 200 000 träd är identifierade med trädslag. I en del av bilderna har granarna klassats som friska eller döda. Tanken är att bilderna kan användas för att bland annat träna AI-modeller som identifierar skadade granar i drönarbilder. Genom att trycka på länken nedan startar du nedladdning av en zip-fil som innehåller drönarbilder, annoteringsfiler och dokumentation. Zip-filen är 6,4 Gb stor.

Drönarbilder, annoteringar och dokumentation laddar du ned här

FAQ

Fråga: Hur kan jag använda träningsdata? Kan jag sprida den vidare?
Svar: Träningsdata består av drönarbilder och annoteringsfiler som kan användas för att träna AI modeller. Skogsstyrelsen har spridningstillstånd från Lantmäteriet för drönarbilderna medan annoteringsfilerna är tillgängliggjorda enligt Community Data License Agreement (permissive variant). Vid användning av träningsdata får ni gärna citera ” Swedish Forest Agency (2021): National Forest Data Lab. Dataset.”

Fråga: Hur har annoteringarna gjorts?
Svar: Annotering av bilderna har gjorts för hand där varje träd har blivit markerat med en rektangel och markerats med typ av träd och i en del fall även med skadenivå.

Har du frågor eller vill ge oss feedback? Kontakta Halil Radogoshi på Skogsstyrelsen, halil.radogoshi@skogsstyrelsen.se