communication, internet, internet of things-1439132.jpg

IoT för att förebygga skogsskador

Nationellt Skogsdatalabb har påbörjat ett arbete med Internet of Things (IoT), där sensorer placerade i skogen hjälper till att i realtid bevaka värden som kan vara relevanta för tidig upptäckt av skogsskador. I första skedet sätts hela flödet, från sensor till dashboard, medan det  i andra skedet finns möjlighet att skapa geodata utifrån sensorernas placering och de kontinuerligt uppdaterade värdena från sensorerna.

Projektet har börjat tester med sensorer som mäter temperatur och luftfuktighet. I framtiden kommer tester att utföras med sensorer för lufttryck, ljus, rök, värme, etc.

”Genom att studera värden från sensorerna, både manuellt och med hjälp av AI, bör vi i framtiden kunna upptäcka förhållanden som kan leda till skogsskador. ” säger Meit Öberg, projektledare för Nationellt Skogdatalabb.

Projektet utförs tillsammans med Jönköpings Universitet och nästa år inleds samarbete även med andra aktörer, såsom IoT Sverige och Region Västerbotten.