Nya data om skogen släpps för AI

Skogsstyrelsen tillgängliggör nu tusentals drönarbilder över skogen för användning inom olika AI-tillämpningar. Förhoppningen är att fler aktörer ska kunna använda data för att ta fram smarta lösningar för skogen.

Data som Skogsstyrelsen nu publicerar består av 3 100 drönarbilder där över 200 000 träd är identifierade med trädslag. I en del av bilderna har granarna klassats som friska eller döda. Tanken är att bilderna kan användas för att bland annat träna AI-modeller som identifierar skadade granar i drönarbilder.

─ Det finns ett stort intresse för den här typen av data. Utmaningarna kring upptäckt av granbarkborreskador är stora så vi ser ett stort värde i att släppa data redan nu, innan våra AI-modeller är klara, menar Halil Radogoshi, senior rådgivare inom AI på Skogsstyrelsen. Det är också värdefullt för oss att få feedback från de som använder de träningsdata vi släpper så vi kan ta med oss det i vår fortsatta utveckling, avslutar Halil.

Mötesplats för att sprida data om skogen

Data finns tillgängligt via Nationellt skogsdatalabb. Skogsdatalabbet är en kreativ mötesplats som skapats av Skogsstyrelsen och SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, för att stimulera spridning och användning av geografiska data om skogen. Detta är det andra datasetet för AI-tillämpningar kopplat till skogsskador som Skogsstyrelsen tillgängliggör öppet. I våras släpptes ett dataset om skador orsakade av lärksäckmalar.

─ Data är en bristvara för många utvecklare så vår förhoppning med detta är att ge utvecklingen en skjuts framåt. Det kan hjälpa de som redan håller på med lösningar att förfina dem, men det kan även inspirera andra att komma igång med egna lösningar. Vi ser gärna att flera aktörer som har liknande data också gör dessa tillgängliga för andras utveckling, och här kan vi på Skogsstyrelsen vara behjälpliga, säger Bengt Djuvfeldt, projektledare för Nationellt skogsdatalabb.  Samverkan mellan olika aktörer är avgörande i kampen mot olika skadegörare. Insekter och svampsporer känner inte av fastighetsgränser och vi som är berörda måste också jobba gränsöverskridande inom olika utvecklingsområden för att hitta lösningar, avslutar Bengt.

Här kan du ladda ned drönarbilder, annoteringsfiler och dokumentation