Skogsdatalabbets data sprids internationellt

Skogsdatalabbets data för detektion av skador på lärk orsakade av lärksäckmal används i en artikel på “Towards Data Science”, en plattform för att dela artiklar på vetenskapligt tema. Artikelförfattaren Daniel Morton har använt data skogsdatalabbet delat tidigare. Det är glädjande för oss att skogsdatalabbets data används även utanför Sverige.

Läs artikeln här

Information på skogsdatalabbet.se om data som använts i artikeln