Lidbergs dike i Baksjöliden, nära Fredrika, grävdes av William Lidbergs pappas farfar. Till vänster syns diket så som det ser ut i dag och till höger visar de blå rutorna diket så som det representeras i de nya digitala dikeskartorna. Bild: William Lidberg, SLU.

Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan

Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där alla med koppling till offentlig sektor kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och digitalisering. Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och erbjuder en plattform för aktörer att dela och sprida smarta lösningar där alla aktiviteter är sökbara. Förra året arrangerades över 200 aktiviteter.

I år arrangerar Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb två aktiviteter under Innovationsveckan. Den 5/10 klockan 13.00-14.30 kommer William Lidberg (SLU) med flera att berätta om dikeskartan – var den finns, hur den tagits fram samt exempel från användare på hur den har använts.

William berättar:

”Nu när vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj. Lägger man alla diken i den nya kartan på en lång rad så räcker de 24 varv runt jorden. Diken utgör omkring 70 procent av Sveriges vattendrag, så det är en stor förbättring mot tidigare kartor. Nu utvecklar vi metoden så att den ska kunna hitta både diken och naturliga vattendrag i framtiden”.

Liselott Nilsson på Skogsstyrelsen, som varit delaktig i arbetet med att ta fram dikeskartan säger:

”Det här är innovation som sprider sig som ringar på vattnet och som kan möjliggöra automation och innovation”.

Den 7/10 klockan 10.00-11.15 kommer Halil Radogoshi från Skogsstyrelsen demonstrera hur man kan köra AI-modeller på live-strömmad video från drönare, ett utvecklingsarbete där Halil och Örjan Laneborg från Skogsstyrelsen, tillsammans med Christoffer Brax från Combitech, kombinerat sina olika expertiser för att lösa en rejäl utmaning.

Halil berättar:

”Med den här tekniken kan vi nu flyga med drönare över ett skogsbestånd och i realtid identifiera trädarter eller skogsskador. Vi kan också med lätthet byta mellan AI modeller medan drönaren fortfarande är i luften.”

Anmälan
Anmälan till aktiviteterna sker genom att skicka epost till meit.oberg@skogsstyrelsen.se senast dagen före aktiviteten. Möteslänk kommer skickas ut i god tid innan.

Länk till Innovationsveckan:
Innovationsveckan

Länk till aktiviteten ”Dikeskartan – där innovation sprids som ringar på vattnet”: 
Dikeskartan – där innovation sprids som ringar på vattnet | Innovationsveckan

Länk till aktiviteten ”Körning av AI-modeller på live-strömmad video från drönare”: 
Körning av AI-modeller på live-strömmad video från drönare | Innovationsveckan

Körning av AI-modeller på live-strömmad video från drönare testas i fält. På bilden syns Örjan Laneborg och Halil Radogoshi.