Lidbergs dike i Baksjöliden, nära Fredrika, grävdes av William Lidbergs pappas farfar. Till vänster syns diket så som det ser ut i dag och till höger visar de blå rutorna diket så som det representeras i de nya digitala dikeskartorna. Bild: William Lidberg, SLU.

Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan

Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där alla med koppling till offentlig sektor kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och digitalisering. Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och erbjuder en plattform för aktörer att dela och sprida smarta lösningar där …

Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan Läs mer »