Identifierade kolbottnar illustreras som orange prickar mot en grå kartbakgrund.

Webbinarium: Kolbottnar hittade med hjälp av AI

Med hjälp av ny teknik, data från laserskannad skog och artificiell intelligens, har 100 000 kulturlämningar som tidigare inte var kända hittats i svenska skogar. Dataunderlaget kan därmed bidra till att minska risken för skador eller påverkan vid exempelvis skogsbruk eller utbyggnad av infrastruktur och nu ska tekniken utvecklas. Den 3 juni kl 9.00 – 10.00 …

Webbinarium: Kolbottnar hittade med hjälp av AI Läs mer »