Webbinarium 17/6: Fjärranalys som verktyg för bekämpning av granbarkborre

Nationellt skogsdatalabb visar och förklarar hur satellitbilder används för att hitta granbarkborreangrepp.

Tid: 2020-06-17, kl 10.00-11.00
Plats: Zoom-möte

Presentatörer: Anders Persson Skogsstyrelsen, Alice Högström Skogsstyrelsen och Johan Ekenstedt Sveaskog

Sedan några år tillbaka har Europa genom det så kallade Copernicus-programmet (https://www.copernicus.eu/sv ) flera satelliter som dagligen patrullerar runt vårt jordklot. En av dessa heter Sentinel-2 och ger bilder över Sverige varannan eller var tredje dag. Skogsstyrelsen har skapat en tjänst som använder dessa bilder och visar förändringar mellan två bilder från olika tidpunkter. Förändringarna kan användas för analyser som underlättar i sökandet efter de områden där skogen angripits av granbarkborre.

Nationellt skogsdatalabb inbjuder nu till ett webbinarium där intresserade inom skogsbruk, naturvård, förvaltning eller liknande får möjlighet att bekanta sig med tekniken bakom dessa analyser för att själv kunna analysera eventuellt angripen skog.

På detta Webbinarium går vi igenom:

  • Vad som sker bakom skalet till analysen
  • Hur man väljer bilder för analysen
  • Hur analysen går till
  • Hur du själv kan göra analysen
    1. Hur du kan bygga in analysen i din organisations IT-system. Johan Ekenstedt presenterar erfarenheter från Sveaskog.
    2. Hur du kan använda Skogsstyrelsens tjänst Skador på skog
  • Några fallgropar man bör undvika

Inspelning av webbinariet hittar du här
Anders Perssons bildspel hittar du här
Johan Ekenstedts bildspel hittar du här
Alice Högströms bildspel hittar du här

Tidigare inslag om analysen på skogsdatalabbet.se:
Ny tjänst för analys av satellitbilder
Sveaskog testar Skogsstyrelsens tjänst för förändringsanalys
Förändringsanalys, granbarkborre – nu finns webb-applikation för test