Webbinarium 25 maj – användning av laserdata för att hitta skogliga fornlämningar

Den 25 maj genomförde Nationellt skogsdatalabb ett webbinarium som belyser hur data från laserskanning kan användas för att identifiera kulturlämningar i skogslandskapet.

Tillgången till nationellt täckande laserskanning har inneburit ett stort steg för att ta fram bättre underlag för skoglig planering. En viktig del i planeringen är att ta hänsyn till vårt kulturarv, vilket innebär att vi vill bevara rester av tidigare bosättningar, kolmilning med mera. I data från laserskanning kan en del av dessa rester identifieras. Vi ser också en utveckling där AI generellt och deep learning speciellt blivit en mer och mer tillgänglig teknik som kan hjälpa till att automatisera arbetet att upptäcka kulturlämningar som inte kartlagts tidigare. Att använda data från laserskanning ger möjlighet att ta fram nya produkter som hjälper oss att bevara det tidigare generationer lämnat efter sig.

Presentatörer: Ole Risbøl, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Vitenskapsmuséet, Per Östman, Holmen Skog, Bengt Djuvfeldt och Cecilia Ulfhielm, båda Skogsstyrelsen.

På webbinariet kommer du få höra om:

  • Hur Lidardata kan användas för detektering av kulturlämningar i skog.
  • Hur Holmen skog använt AI (deep learning) för att detektera kulturlämningar i data från den svenska laserskanningen.
  • Skogsstyrelsens tankar om nyttan med användning av AI för att hitta kulturlämningar.

Material från webbinariet:

Ole Risbøls bildspel

Per Östmans bildspel

Artikel om användningen av flygburen laserscanning inom arkeologi, Ole Risbøl m.fl.

Inspelning från webbinariet finns tillgängligt till och med den 9:e juni.