Skogsbrand.

Webbinarium: En nationell databas om bränd skog behöver skapas

Den 20 april håller Skogsdatalabbet webbinarium tillsammans med
SLU Skogsskadecentrum.

Intresset för att ta fram en nationell branddatabas har funnits i över 20 år bland en rad olika aktörer men längre än så har man inte kommit. Nu vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ta nästa steg i diskussionen och har därför tagit fram en rapport om hur man kan gå tillväga.

– Det finns i nuläget ingen heltäckande databas över inträffade vilda bränder och skötselbränder i riket, vilket är olyckligt både för brandskyddet och för naturvården. Brandförsvaret behöver lättillgänglig och trovärdig statistik över inträffade bränder i skogslandskapet, särskilt i perspektivet av ändrat framtida klimat. För naturvården är det viktigt att få en samlad bild av mark som naturvårdsbränts, liksom av mark som brunnit av våda; både för planering och resultatuppföljning. Brända marker har ofta höga naturvärden och det är viktigt med ett bra register över dessa områden, säger Anders Granström som är författare till rapporten.

Läs hela nyheten här:

En nationell databas om bränd skog behöver skapas | Externwebben (slu.se)

Anmäl dig till webbinariet senast den 17 april på:

Webinarium: Nationell branddatabas | Medarbetarwebben (slu.se)