Stadsträd.se

www.stadstrad.se fylls med trädpunkter genererade ur trädhöjdsrastret i skogliga grunddata, som finns tillgängligt över hela landet. Höjd och krondiameter för varje trädpunkt ligger med som attribut.

Heltäckande – För att förstå ekosystemtjänster och grön infrastruktur behöver vi ha kunskap om alla träd i staden. Det räcker inte med vissa inventerade områden, eller bara parkträden, eller bara gatuträden. I stadsträd publiceras träd inom en tätort som bygger på laserdata och en avancerad analys som identifierar trädpunkter. Alla träd har en höjd, en krondiameter och en klassning av skogstyp utifrån NMD, Nationella marktäckedata.

Ekosystemtjänster – Idag är Stadsträd byggt för att kunna smidigt användas i fält för inventering och fördjupad analys med iTreeEco. (https://stadstrad.se/itree-komplett-inventering). I roadmap för stadsträd ligger att implementera en omedelbar skattning av trädens ekosystemtjänster – både för områden och enskilda träd. Ni kommer i övningen testa Summastatistik.

Grön infrastruktur – Med ett habitatnätverk skapas förståelse för hur flera träd tillsammans bildar ett nätverk – en grön infrastruktur. Du kan se hur varje träd ingår i ett större sammanhang. 

Enkelt – skaffa ett konto och kör. Direkt i webbläsaren på dator eller mobil. Ingen särskild mjukvara eller hårdvara behövs.

Träd är betydelsefulla För alla i staden – demokratisering av stadsutveckling är viktigt. Därför kan alla (gratis!) se och lära träden men också själva delta och bidra. Skolelever och lärare, fastighetsägare, på arbetsplatser där man vill ta vara på uterummet – kan man artbestämma träd, ta foton på trädet och skriva en personlig kommentar. 

För experter – många skilda kompetenser och yrkesgrupper arbetar med träd. De kan nu starta projekt på en högre kunskapsnivå. Träd kommer in tidigare i processer. Arkitekter kan ladda hem träd, riktiga träd med krondiameter, och ta med detta i den allra första skissen. Inventeringar går snabbare, man förbättrar träddata istället för att börja på noll. Det finns flera smarta funktioner. Viktigt är att skilda yrkesgrupper, stuprör, enkelt kan dela data och jobba vidare med egna analyser. 

Publicera tätorter – kommuner kan med ett startpaket publicera sina tätorter i stadsträd. Även företag kan bekosta att publicera träden i en tätort.