Användarexempel

Här kan du se exempel på användning av skogliga data.

PlockApp - Ecotype AB

En prisbelönt app som samlar och generaliserar komplex data om skog och natur till en karta som är lätt att förstå även för den som inte har skoglig bakgrund. 

Analys över gallringsbehov - Metria

Metria har tränat upp neurala nätverk att känna igen och identifiera skog i behov av gallring.
Till grund ligger den nya laserskanningen laserdata skog och skördardata.

Riskkarta för granbarkborre - Foran

Riskkartan visar med hjälp av en glidande färgskala områden som löper olika stor risk att angripas av granbarkborre. Den kan användas för bl.a. resursprioritering och planering av åtgärder. 

Stadsträd.se - Calluna och Geografiska informationsbyrån

www.stadstrad.se fylls med trädpunkter genererade ur trädhöjdsrastret i skogliga grunddata, som finns tillgängligt över hela landet. I stadstrad.se ligger höjd och krondiameter för varje trädpunkt med som attribut. 

Kartering av riskområden för granbarkborreangrepp - Skogsstyrelsen

Med hjälp av artificiell intelligens, satellitbilder och geografiska data om skogen har Skogsstyrelsen tagit fram kartor som visar var det finns störst risk för granbarkborreangrepp. 

Tipsa oss om användarexempel du tycker borde visas på den här sidan.