riskkarta granbarkborre foran

Riskkarta för granbarkborre

10 december 2019

Riskkartan visar med hjälp av en glidande färgskala områden som löper olika stor risk att angripas av granbarkborre.

Den kan användas för bl.a. resursprioritering och planering av åtgärder. Riskkartan, som utvecklats av Foran, bygger på egna modeller, verifierade i fält, som tagits fram med hjälp av bl.a. skogliga grunddata och satellitanalyser.

Läs mer om användning av riskkartan hos Södra här:

Läs mer om användning av riskkartan hos Mellanskog här:

Mer information på Forans hemsida: https://www.foran.se/