Data och verktyg

Data, verktyg och andra resurser som är intressanta för dig som vill använda skogliga data.

Nationella portaler för att söka data

Geodataportalen. Nationell portal för att söka, hitta och titta på Sveriges geodata och geodatatjänster. Förvaltas av Lantmäteriet.
Öppna data och PSI. Nationell portal för att söka och hitta öppna data för Sverige. Flera datamängder som visas i Geodataportalen visas även här. Förvaltas av myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Du som vill titta på data

Geodataportalen. Det går att titta på geodatatjänster som stödjer protokollet WMS. Välj Visa enbart Karttjänster, fyll i fritext i sökrutan, exempelvis Nyckelbiotoper. I träfflistan väljer du visa på karta. Tjänsten ritas upp i kartan. Tänk på att det för många tjänster finns en skalgräns vilket gör att du måste zooma in i kartan för att det ska visas något.
Skogens Pärlor. Här kan du titta på Skogsstyrelsens öppna geodata. Du kan med ”val av karta” välja att ha satellitbilder, flygfoton eller skogliga grunddata i bakgrunden.
Skador på skog är en karttjänst hos Skogsstyrelsen där du bland annat kan se var det är störst risk för angrepp av granbarkborre och var det finns potentiella angrepp.
Skyddad natur – Naturvårdsverket. I kartverktyget hittar du information om skyddade områden i Sverige och Sveriges Natura 2000-områden. Även andra områden med höga naturvärden som ingår i nationella planer för skydd eller är utpekade i internationella konventioner finns i kartverktyget.
Hitta pärlorna i våra skogar, SCAI detta kartverktyg kan du se SCAs hela markinnehav i Sverige, deras frivilligt avsatta skogar och områden som sköts med alternativa metoder.
Karta över Sveaskogs markinnehavKartverktyg för att se allt från våra ekoparker och fiskevatten till strövskogar, naturvårdsmarker och områden för vindkraftsprojekt.
Karta över Bergvik Skogs markinnehavHär kan du se Bergvik Skogs markinnehav och de områden som frivilligt avsatts för naturvårdsändamål.

Du som vill använda geodata i eget GIS

Om du ska använda geodata i ett eget GIS kan du ansluta till visningstjänster (WMS) eller ladda ned data. Om du inte har ett GIS-program kan det vara värt att testa QGIS, ett kompetent gratis-GIS.  
Både Geodataportalen och portalen för Öppna data och PSI har information om hur du ansluter till visningstjänster och laddar ned data i GIS-format för de tjänster som stödjer det.
Länkar till Skogsstyrelsens WMS-tjänster hittar du här
Länkar till Skogsstyrelsens nedladdningtsjänster hittar du här
Ladda ner kostnadsfria geodata från flera myndigheter via SLUs tjänst GET (endast för dig som arbetar inom forskning eller undervisning). Läs mer här om hur du får tillgång till tjänsten. Länk direkt till tjänsten hittar du här.

Du som vill använda API:er mot skogliga data

Genom att använda API (Application Programming Interface) kan du som är utvecklare bygga smarta lösningar som använder data och funktioner som Skogsstyrelsen och SLU tillhandahåller.

Analys av vitalitetsförändringarSkogsstyrelsen tillhandahåller en tjänst för att göra förändringsanalys med Sentinel-2. Analysen visar  vitalitetsförändringar i barrdominerad skog vilket inbegriper avverkningar, gallringar och skador orsakade av granbarkborre med mera.

Nemus. Med API:et Nemus ansluter du till Skogsärenden för företag, en digital tjänst där du kan skicka in skogsärenden som hanteras av olika myndigheter, i nuläget till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Du kan också kan hämta ditt ärendes status.
API för SLU Riksskogstaxeringen statistikdatabas ger tillgång till valfri tabell eller del av tabell från Statistikdatabasen. Du hittar också exempel på användning samt vanliga frågor om API.

Andra labbmiljöer

Andra labbmiljöer, liknande Nationellt skogsdatalabb, som kan vara intressanta.

SLU:s Skogsdatalabb, föregångaren till Nationellt skogsdatalabb. 

Ljungbergslaboratoriet, fysisk och webb-baserad labbmiljö för skoglig fjärranalys vid SLU i Umeå. Fokus på 3D-data och med studenter som primär målgrupp.

Rymddatalabbet. Syftet med rymddatalabbet är att skapa en nationell infrastruktur för exploatering av rymddata. Drivs av Rymdstyrelsen  i samverkan med Rise, Luleå tekniska universitet och Lindholmen Science Park.

Datalabb för den skogliga digitala kedjanBiometria och Skogforsk driver labbet som fokuserar på den skogliga digitala kedjan från skog till industri med tillhörande logistikflöden.

Tipsa oss om det du saknar på den här sidan.