Webbinarium och workshop: Digitala kartunderlag om lövskog

Den 1 december 2020 kl 09.00 – 14.00 arrangerar SLU Miljöanalys och Naturvårdsverket ett webbinarium med tillhörande digital workshop. Fokus är heltäckande kartunderlag om lövträd/lövskog och hur dessa kan nyttjas inom arbetet med grön infrastruktur.

Målgruppen är specialister inom myndigheter, skogsnäring och forskning med koppling till naturvård och grön infrastruktur samt representanter från konsultföretag som är verksamma inom detta område.

Programmet kommer att delas upp i tre pass. Befintliga kartprodukter och deras möjligheter och begränsningar, exempel på tillämpningar där data används och vidareförädlas samt en avslutande workshop om framtiden och fortsatt utveckling.  

Till anmälan och detaljerat program

Webbinariet och workshopen arrangeras av Naturvårdsverket och SLU MIljöanalys i samarbete med Nationellt skogsdatalabb samt projektet Agenda för landskapet.  

Mer information:

Anna-Lena Axelsson koordinator program Skog, SLU miljöanalys. anna-lena.axelsson@slu.se

Liselott Eriksson skogsstrateg, Naturvårdsverket. liselott.eriksson@naturvardsverket.se