Utsnitt från Kartportalen med skiktet Kolbottnar synligt.

Kartportal

Nationellt skogsdatalabb har nu fått sin egen kartportal där vi löpande kommer lägga ut de geodataunderlag som vi eller våra samverkanspartners tar fram. Här hittar du nu dataunderlaget med kolbottnar som identifierats med hjälp av laserskanning och AI, både för visning och nedladdning. Du når portalen via Nationellt skogsdatalabbs webbsida under Data och Kartportal Nationellt …

Kartportal Läs mer »