Nationellt skogsdatalabb får stöd från Microsoft

Nationellt skogsdatalabb har fått ett bidrag från Microsofts AI for Earth-program för att implementera ett projekt om skador orsakade av lärksäckmalar.

Målet med projektet är att med hjälp av AI automatisera processen för identifiering, inventering och uppföljning av skogsområden påverkade av lärksäckmalar. Detta skulle spara mycket tid i hanteringen av ärenden med lärksäckmalar vilket skulle ha en positiv inverkan för skogsägarna (snabbare svar på ärenden, bättre översikt av återhämtningen av träden) och för miljön (minska antalet avverkade träd).

I projektet kommer Skogsstyrelsen att leverera data för att testa lösningen, inklusive mer än 40 000 bilder som måste klassas. Skogsstyrelsen kommer också att ansvara för planering, pågående stöd för tillväxt och skalning. Andra partners i projektet kommer att övervaka den tekniska processen, leverera AI teknisk support samt annotering av data.

Kontaktperson: Halil Radogoshi

Mer info om AI for Earth: https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-earth

#AIforEarth