Öppen föreläsning: Referens- och utvärderingsdata i fjärranalysapplikationer

Föreläsningen ”Sample plot data as reference and evaluation data for remote sensing applications” hålls på engelska och ingår som en del i doktorandkursen “Data for estimation and modelling of forest resources” som ges vid SLU.

Föreläsningen spelas in och går att se i efterhand via SLU:s videoportal.

Föreläsaren Mats Nilsson är verksam vid Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och har mer än 30 års erfarenhet av forskning inom fjärranalys. Sedan början av 2000-talet ansvarar han för metodutveckling och produktion av SLU Skogskarta samt andra heltäckande kartprodukter i nära samverkan med nationella myndigheter. Mats leder just nu SLU:s del av regeringsuppdraget Geodata skog och ansvarar för SLU:s produktionsmiljö för nationella heltäckande karteringar.