Välbesökt användarforum för skogliga grunddata

Den 21 november anordnade Skogsstyrelsen användarforum för skogliga grunddata i Stockholm. Det blev en bra dag fullmatad av intressanta föredrag kring skogliga data i allmänhet och skogliga grunddata i synnerhet.

Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och SLU presenterade arbetet med nya skogliga grunddata 2.0. Mer information om detta återfinns på https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogliga-grunddata/

Vi fick också lyssna till flera intressanta tillämpningar på temat skogliga data:
Holmen berättade om Virkesköpskartan där bland annat skogliga grunddata och ÖSI används för att hitta åtgärdsbehov.
Katam presenterade sin lösning med autonom beståndsgående drönare för att i fält samla in data om individuella träd i en provyta och beräkna grundyta, medlediameter, träd/ha och volym/ha.

SCA berättade om användningen av skogliga grunddata vid beståndsplanering och försök med högupplöst laserskanning.
Foran visade sin lösning för att identifiera riskområden för granbarkborre baserad på bland annat skogliga grunddata, SLU Skogskarta, nationella marktäckedata, markfuktighetskarta och Sentinel-2.
Geografiska informationsbyrån och Calluna visade sitt arbete med stadstrad.se och hur man kan använda informationen för att se gröna infrastrukturer i stadsmiljö.
Dagen avslutades med gruppdiskussioner och slutsatsen att det är ett bra forum att mötas i för att ta del av nyheter och nätverka.

Utbyte av tankar i smågrupper