Första leveransen av uppdaterade skogliga grunddata

Nu finns uppdaterade skogliga grunddata från den nya omgången laserskanning. Data finns för delar av distrikten Norra Norrbotten, Södra Norrbotten, Norra Västerbotten, Södra Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Skåne.

Nu finns uppdaterade skogliga grunddata från den nya omgången laserskanning. Data finns för delar av distrikten Norra Norrbotten, Södra Norrbotten, Norra Västerbotten, Södra Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Skåne.

En ny laserskanning av Sveriges skogsmark pågår. Skogliga grunddata uppdateras successivt för de områden som laserskannats på nytt. Det handlar om data som trädhöjd, virkesförråd, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och skogens biomassa.

Uppdaterade data i karttjänster

Den första leveransen av uppdaterade skogliga grunddata omfattar nästan 20 procent av Sveriges skogar. 

– Tack vare att informationen om skogen är tillgänglig i bland annat Mina sidor kan fler skogsägare med stöd av underlaget enkelt få överblick, antingen hemma vid köksbordet eller via mobiltelefonen ute i skogen, och smidigt planera för till exempel gallring, röjning och avverkning. Vi är övertygade om att uppdaterade skogliga grunddata ger förutsättningar för en effektivare skogsproduktion och bättre miljöhänsyn, säger Liselott Nilsson, GIS-specialist vid Skogsstyrelsens enhet för geografisk information.

Skogsbruket medfinansierar

Skanningen har börjat i de områden där det bedöms finnas störst behov av en uppdatering. Hela laserskanningen beräknas ta mellan sex och sju år att genomföra. Om ett antal år kommer det att finnas uppdaterade underlag för all skogsmark i Sverige. Tack vare medfinansiering från skogsbruket kan laserskanningen snabbas upp.

Läs mer om Skogliga grunddata på Skogsstyrelsens hemsida: https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogliga-grunddata/