Identifierade kolbottnar illustreras som orange prickar mot en grå kartbakgrund.

Webbinarium: Kolbottnar hittade med hjälp av AI

Med hjälp av ny teknik, data från laserskannad skog och artificiell intelligens, har 100 000 kulturlämningar som tidigare inte var kända hittats i svenska skogar. Dataunderlaget kan därmed bidra till att minska risken för skador eller påverkan vid exempelvis skogsbruk eller utbyggnad av infrastruktur och nu ska tekniken utvecklas. Den 3 juni kl 9.00 – 10.00 hålls ett webbinarium där underlaget presenteras.

Skogsstyrelsen inventerar varje år skador på registrerade fornlämningar och andra kulturlämningar i skogen, eftersom de är skyddade av kulturmiljölagen. Skogsstyrelsens senaste inventering visade att nästan var tredje inventerad kulturlämning var skadad.

Men med bra data och ny teknik är det nu möjligt att hitta lämningar snabbare, billigare och med säkrare positionering. Data från laserskanningen som görs av svenska skogar bearbetas och med stöd av artificiell intelligens har den nya tekniken lyckats identifiera 100 000 nya kolbottnar som tidigare inte var kända och som är uppemot 500 år gamla. Kolbottnar är lämningar efter kolmilor där man gjorde träkol.

Arbetet har genomförts inom Nationellt skogsdatalabb och data med kolbottnarna kommer finnas att ta del av öppet genom labbet. Tanken är att aktörer och andra intresserade ska kunna hjälpas åt att verifiera de funna lämningarna i fält, förfina metoderna och så småningom också hitta andra typer av kulturlämningar.

Den 3 juni kl 9.00 – 10.00 är du välkommen till ett webbinarium där dessa nya resultat presenteras.

Här anmäler du dig till webbinariet – senast den 30 maj!

Mer fakta:
Resultat från kulturmiljöinventeringen: Skogsstyrelsen – Hänsynsuppföljning kulturmiljö
Mer om fornlämningar i skogen: Skogsstyrelsen – Skogens lämningar – ditt ansvar som markägare

Mer information:
Cecilia Ulfhielm, kulturmiljöspecialist, enheten för statistik och datainsamling, Skogsstyrelsen, 026 – 23 51 04, 070 – 649 58 60, cecilia.ulfhielm@skogsstyrelsen.se
Meit Öberg, projektledare för Nationellt skogsdatalabb, Skogsstyrelsen, 018-27 88 12, 072-591 18 49, meit.oberg@skogsstyrelsen.se