BETA-version av SLU Markfuktighetskarta tillgänglig för demonstrationsområden

Produktionen av SLU Markfuktighetskarta pågår och nu finns data för demonstrationsområden att ladda ner i en BETA-version. Produktionen genomförs som ett samarbete mellan SLU, Skogsstyrelsen och EU-Interreg projektet WAMBAF Tools. Nya områden kommer att släppas allt eftersom de blir klara.

SLU har nyligen lanserat en ny hemsida där det finns information för den som vill ladda ner de nya kartorna. Kartorna har tagit fram med hjälp av machine learning som en en typ av AI. På hemsidan finns detaljerad information om de data och metoder som ligger till grund för den nya kartprodukten.

De nya markfuktighetskartorna bygger på metoder som hydrologen William Lidberg tog fram inom ramen för sitt avhandlingsarbete vid SLU i Umeå.