Sveaskog testar Skogsstyrelsens tjänst för förändringsanalys

Skogsstyrelsen har nyligen släppt en ny tjänst för att göra förändringsanalys med Sentinel-2. Sveaskog med hjälp av Sogeti gjorde metodutvecklingen och Skogsstyrelsen har lagt in den i sin IT-plattform. Mer om detta kan du läsa i vår tidigare nyhet.

Sveaskog har nu börjat testa tjänsten i sin egen IT-miljö. Se Johan Ekenstedt på Sveaskog visa hur de använder tjänsten.

Vi tycker filmen på ett mycket bra sätt visar hur tjänsten kan användas och passar på att tacka för bra samarbete med Sveaskog och Sogeti så här långt. Efter genomförda tester kommer Nationellt skogsdatalabb tillgängliggöra de komponenter som behövs för att bygga in tjänsten på samma sätt som Sveaskog gjort. Vi återkommer med mer information under våren.