Ny tjänst för analys av satellitbilder

Nu kommer en intressant leverans från Skogsstyrelsen. Det handlar om att via fjärranalys kunna underlätta letandet efter granbarkborrar.

Anders Persson som lett utvecklingsarbetet från Skogsstyrelsens sida förklarar:

– Efter 2018 års omfattande torka förstod vi att granbarkborren skulle bli ett problem och sökte därför efter sätt att med fjärranalysdata försöka underlätta letandet efter borrarna. Sveaskog var tidigt på banan med en lovande metod. I samverkan med Skogsstyrelsens projekt Hitta borrarna har vi därför utgått från Sveaskogs metod och tillsammans med konsultbolaget Sogeti byggt en lösning där vi tack vare vår infrastruktur och tillgång till satellitdata kunnat skala upp det till att omfatta hela landets skogar.

Analysen som utförs på satellitbilderna är helt dynamisk. Det betyder att så fort det finns en ny molnfri satellitbild så går det att jämföra den med en tidigare tidpunkt. Den visar då de förändringar som uppstått mellan två tidpunkter. Dessa tidpunkterna måste användaren själv välja genom att peka ut de satellitbilder som analysen ska utföras på. Analysen finns därför inte lagrad någonstans utan utförs varje gång en användare begär den. Metoden underlättar därmed en konstant uppföljning av till exempel barkborreangrepp. 

– Vi släpper nu lösningen för användning men gör det i flera steg. Det vi släpper nu riktar sig till GIS-experter och systemutvecklare. De kan direkt bygga in metoden i sitt eget GIS genom anrop till vår bildtjänst. Senare i vår kommer tjänster för en bredare målgrupp, men också verktyg som underlättar för systemutvecklarna och GIS-experterna, säger Anders Persson.

Johan Ekenstedt, teknikspecialist på Sveaskog, är imponerad över hur snabbt det gått att utveckla analysen från test till rikstäckande lösning och ser stor nytta med att använda den på Sveaskog.

– Vi kommer att kunna hitta fler angrepp med den här tjänsten. Det innebär att vi kan minska spridningen och rädda en del av virkesvärdet innan det är för sent, säger Johan Ekenstedt

Tjänsten är också av stort intresse för forskare och akademier. Mats Nilsson, docent och ansvarig för heltäckande skogliga karteringar vid SLU i Umeå, konstaterar att den nya tjänsten gör det enklare att ta fram skogliga kartprodukter.

Eva Lindberg, forskare i skoglig fjärranalys vid SLU i Umeå är också entusiastisk och säger att det är ett bra initiativ att Skogsstyrelsen skapar en central tjänst för åtkomst till satellitbilder från Sentinel-2.

Vid sidan av Nationellt skogsdatalabb finns Rymddatalabbet, som verkar för att öka användningen av satellitdata. Målet för Rymddatalabbet, som drivs av Rymdstyrelsen, är att göra satellitdata lättare tillgängligt.  

– I dagsläget går vår tjänst mot satellitbilder Skogsstyrelsen själv laddar ned och lagrar, men vi för diskussioner med det nyligen startade Rymddatalabbet. Förhoppningen är att på sikt använda bilder och analyskapacitet därifrån istället, säger Anders Persson.

Du som är intresserad av att använda tjänsten för förändringsanalys hittar mer information på http://skogsdatalabbet.se/forandringsanalys-for-att-folja-angreppen-av-granbarkborre

Det finns också en webbapplikation som vänder sig till en bredare målgrupp. Mer information hittar du här.