Förändringsanalys, granbarkborre – nu finns webb-applikation för test

Skogsstyrelsen har nyligen släppt en ny tjänst för att göra förändringsanalys med Sentinel-2. Analysen visar vitalitetsförändringar i barrdominerad skog vilket inbegriper avverkningar, gallringar och skador orsakade av granbarkborre med mera. Sveaskog med hjälp av Sogeti gjorde metodutvecklingen och Skogsstyrelsen har lagt in den i sin IT-plattform. Mer om detta kan du läsa i vår tidigare nyhet.

Vi lovade då att tjänsten även skulle komma för en bredare målgrupp och nu släpper vi en sådan lösning för test, framtagen i Skogsstyrelsens projekt Geodata för skogsskador.

I webbapplikationen kan du välja före- och efterbild. Applikationen hjälper dig att hitta bilder med lite moln.

Efter att du klickat på ”Jämför” genomförs analysen.

Störst förändringar ger avverkningar som syns i en starkt gul färg (gulmarkerade exempel). Det går även att se angrepp av granbarkborre i ljusblå/gröngula nyanser (rödmarkerade exempel). För att skadan skall gå att upptäcka krävs att minst 5-10 träd är angripna av granbarkborre. För närvarande pågår arbete med utvärdering men är du intresserad av att vara med och testa webbapplikationen och ge feedback om hur du tycker att analysen fungerar går det bra redan nu

Kontakta i så fall:

Alice Högström, projektledare Geodata för skogsskador
alice.hogstrom(at)skogsstyrelsen.se