Förändringsanalys, granbarkborre – nu finns webb-applikation för test

Skogsstyrelsen har nyligen släppt en ny tjänst för att göra förändringsanalys med Sentinel-2. Analysen visar vitalitetsförändringar i barrdominerad skog vilket inbegriper avverkningar, gallringar och skador orsakade av granbarkborre med mera. Sveaskog med hjälp av Sogeti gjorde metodutvecklingen och Skogsstyrelsen har lagt in den i sin IT-plattform. Mer om detta kan du läsa i vår tidigare nyhet.

Vi lovade då att tjänsten även skulle komma för en bredare målgrupp och nu släpper vi en sådan lösning för test, framtagen i Skogsstyrelsens projekt Geodata för skogsskador.

I webbapplikationen kan du välja före- och efterbild. Applikationen hjälper dig att hitta bilder med lite moln.

Efter att du klickat på ”Jämför” genomförs analysen.

Störst förändringar ger avverkningar som syns i en starkt gul färg (gulmarkerade exempel). Det går även att se angrepp av granbarkborre i ljusblå/gröngula nyanser (rödmarkerade exempel). För att skadan skall gå att upptäcka krävs att minst 5-10 träd är angripna av granbarkborre.

Du hittar webb-applikationen här . Tips! Du hittar förändringsanalysen under ”val av karta”