Nya komponenter förenklar integration av förändringsanalys, granbarkborre

Nu finns det komponenter som gör det enklare att integrera förändringsanalys granbarkborre i egna lösningar. Komponenterna kompletterar den tjänst vi tidigare informerat om: Nyhet – tjänst för förändringsanalys

Det vi nu släpper är följande:
API för att hitta bilder med lite moln. Via API:et får man information vilka Sentinel2-data som finns över ett angivet område och tidsintervall. För varje datum visas hur många 5×5 km av Lantmäteriets indexrutor som berörs samt uppskattad klassning av bra data. Uppgiften om bra data baseras på uppgifterna i den Scene Classification Layer (mask skapad av ESA) som följer med Sentinel2. Till BraData räknas bilder med låg molnighet, lågt is- eller snötäcke och fritt från molnskuggor inom valt område. Ett högt värde tolkas som att området innehåller relativt klara bilder utan moln. Informationen om bra data kan sedan användas för att anropa tjänsten som gör förändringsanalysen.
Det krävs användarkonto hos Skogsstyrelsen för att använda API:et
Information om användarkonto
Direktlänk till formulär för ansökan om användarkonto
Här hittar du API:et

Widget för ArcGIS Portal. För de som har ArcGIS Portal släpper vi den widget vi själva använder på Skogsstyrelsen. Widgeten kan läggas in i en Web Application för att få ett användargränssnitt till förändringsanalysen. I användargränssnittet går det att se vilka bilder som är bra med tanke på molnighet, välja bilder och genomföra analysen.
Widget och dokumentation hittar du på Github