Välbesökt användarforum för skogliga grunddata

Den 21 november anordnade Skogsstyrelsen användarforum för skogliga grunddata i Stockholm. Det blev en bra dag fullmatad av intressanta föredrag kring skogliga data i allmänhet och skogliga grunddata i synnerhet. Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och SLU presenterade arbetet med nya skogliga grunddata 2.0. Mer information om detta återfinns på https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogliga-grunddata/ Vi fick också lyssna till flera intressanta …

Välbesökt användarforum för skogliga grunddata Läs mer »